Nasze studia, Twój sukces!

w dniu 15.05.2021 zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.05.2021 zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz.

prof. Andrzej Buchacz

Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz był pracownikiem Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego od 1974 r. Jego działalność naukowa obejmuje mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, dynamikę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, metody grafów i liczb strukturalnych w analizie i syntezie układów mechanicznych oraz informatykę. Profesor Andrzej Buchacz był autorem lub współautorem ponad 500 publikacji, w tym monografii, podręczników akademickich oraz książek o zasięgu światowym, a także publikacji w znaczących czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Był promotorem ośmiu prac doktorskich oraz opiekunem naukowym wielu uczestników studiów doktoranckich. Recenzował kilkadziesiąt prac habilitacyjnych, książek, artykułów naukowych oraz wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora. Profesor Buchacz kierował wieloma projektami naukowo – badawczymi, których efekty mają istotny wpływ na poziom rozwoju nauki i przemysłu w Polsce.

Profesor Andrzej Buchacz był przez wiele lat Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Przez całą swoją karierę naukową bardzo aktywnie i twórczo uczestniczył w wielu pracach na rzecz Wydziału oraz Uczelni, a w szczególności w pracach na rzecz rozwoju dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Był członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych, a także brał udział w pracach wielu komisji PAN. Od 10 lat był Członkiem Krymskiej Akademii Nauk. W trakcie swojej kariery naukowej przebywał na stażach naukowych na Litwie  i Ukrainie, z którymi rozwinął bardzo ścisłą i owocną współpracę.

Prof. Andrzej Buchacz był człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach i horyzontach naukowych. Był inicjatorem i uczestnikiem wielu dyskusji naukowych, a także rozmów na tematy niezwykle potrzebne w środowisku naukowym. Będzie nam tego bardzo brakowało.

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 12.00
w kościele św. Antoniego w Gliwicach

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 12.00 na
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (ul. św. Wincentego 83, 03-530 Warszawa).

 

Dziekan wraz z Kolegium Dziekańskim

i Wspólnotą Wydziału Mechanicznego Technologicznego