Nasze studia, Twój sukces!

Platforma – Zdalne nauczanie – Marzec

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Zajęcia dydaktyczne od dnia 16.03.2020 (poniedziałek) będą realizowane za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji https://platforma.polsl.pl/rmt/. Jednak ze względu na specyfikę naszego Wydziału, na którym wiele zajęć wymaga Państwa obecności w laboratoriach i warsztatach, nie wszystkie zajęcia będą mogły być realizowane w tym trybie.

Od dnia 16.03.2020 przestaje obowiązywać rozkład zajęć na bieżący semestr. Zajęcia, które mogą być realizowane poprzez PZE będą w większości zblokowane i mogą być realizowane w innych, uzgodnionych terminach lub otrzymają Państwo materiały do samodzielnej nauki. Pozwoli to Państwu na szybsze zaliczenie pewnych partii materiału i na uniknięcie wydłużenia semestru na miesiące wakacyjne. Po przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będą Państwo uczestniczyli w tych zajęciach (będą one także zblokowane), które wymagają obecności w laboratoriach i na Uczelni.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listą zajęć dla poszczególnych kierunków, które jako jedne z pierwszych będą prowadzone w trybie zdalnej edukacji.

Liczba kursów, które mogą być prowadzone w taki sposób jest znacznie większa. Proszę Państwa Starostów o kontakt z prowadzącymi w celu określenia terminów realizacji poszczególnych kursów, sposobu zaliczania, terminów konsultacji oraz terminów zaliczania.

Bardzo Państwa proszę o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału MT. Będziemy Państwa informować o zajęciach w bieżącym semestrze. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Wydziałem MT.

Studium Języków Obcych – szczegóły dotyczące nauczania języków obcych w trybie zdalnym pojawią się wkrótce. Information regarding e-learning and teaching languages soon.

 

AiR_zdalna_edukacja_marzec_2020

Inżynieria_materiałowa_zdalna_edukacja_marzec_2020_

Mechatronika_zdalna_edukacja_marzec_2020

MiBM_dualne_zdalna_edukacja_marzec_2020

MiBM_zdalna_edukacja_marzec_2020

Nanotechnologia_zdalna_edukacja_marzec_2020

ZiIP_zdalna_edukacja_marzec_2020

Courses_in_English_distant_learning_March_2020

 

 

Życzę Państwu owocnej nauki.

Wykorzystajmy ten czas na realizację naszych projektów.

  

Z poważaniem

Anna Timofiejczuk
Dziekan
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

anna.timofiejczuk@polsl.pl