Nasze studia, Twój sukces!

Współpraca Zagraniczna

Wydział Mechaniczny Technologiczny posiada bardzo rozbudowaną współpracę i umowy z ok. 150 uczelniami i ośrodkami zagranicznymi naukowo-badawczymi na wszystkich kontynentach. Przez lata Wydział uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: ERASMUS+ , Leonardo da Vinci, TEMPUS, CEEPUS, COPERNICUS.

Studenci studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich wyjeżdżają co roku na semestralne lub dłuższe studia niemal do wszystkich krajów Europy, w tym także w celu wykonania podwójnego dyplomu. Obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny współpracuje z 20 uczelniami w ramach programu ERASMUS +.

Pracownicy Wydziału licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach.

 

Dział Współpracy z Zagranicą