Nasze studia, Twój sukces!

OFERTA Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział oferuje studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z tytułami zawodowymi licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera i trwają 2 semestry, zwykle obejmują około 200 godzin zajęć.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest złożenie egzaminów przewidzianych planem studiów, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wykonanie i zaliczenie pracy końcowej.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują „Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych”.

 

  • Oferta studiów Podyplomowych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej

Projektowanie i budowa maszyn

Projektowanie i wytwarzanie maszyn specjalnych

Technologie spawalnicze i kontrola jakości

 

Wyszukiwarka Studiów Podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

 


Kontakt:

Katarzyna Przełożny
tel. 032 237 24 21
e-mail: katarzyna.przelozny@polsl.pl

Katarzyna Tańska
tel. 032 237 24 20
e-mail: katarzyna.tanska@polsl.pl