Nasze studia, Twój sukces!

Oferta Edukacyjna dla uczniów szkół średnich

Miło mi przedstawić ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów szkół średnich. Na przykładzie wybranych zajęć dydaktycznych, chcieliśmy przedstawić prowadzone kierunki badań, bazę laboratoryjną oraz bogatą ofertę dydaktyczną Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W czasie wizyty uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach pokazowych i praktycznych, poznając ich specyfikację na określonych kierunkach kształcenia. Mamy wielką nadzieję, że podjęte działania, mające na celu rozwój zainteresowań młodych ludzi, ułatwi im dokonania właściwego wyboru swojego rozwoju w przyszłości.

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów ze Szkołami średnimi,
dr hab. Agata Śliwa prof. PŚ
tel: 32 237 29 03

POBIERZ INFORMATOR