Nasze studia, Twój sukces!

Działalność Naukowa

Pracownicy Wydziału Mechanicznego Technologicznego, są członkami następujących Rad Dyscyplin:

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna 

Reprezentują również dyscyplinę Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 

Priorytetowe Obszary Badawcze:

Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

Materiały przyszłości

Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

 

Działalność popularno-naukowa

 

Organizacja konferencji naukowych

 

Monografie naukowe

 

Infrastruktura badawcza. Laboratoria

Zastosowanie badań naukowych

  • Nowe technologie i produkty
  • Zastosowanie badań naukowych w zakresie nanotechnologii
  • Zastosowanie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego
  • Zastosowanie badań naukowych w zakresie ochrony zdrowia