Nasze studia, Twój sukces!

Wzorce i Dokumenty do dyplomów

Strony tytułowe prac przejściowych:

 

Strony tytułowe prac dyplomowych/projektów inżynierskich

 

Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów:

 

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych w poszczególnych Jednostkach

 

Suplementy do dyplomu:

Informacje do Suplementu

Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

  • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego),
  • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie kierującego pracą dyplomową/projektem inżynierskim),
  • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
  • udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
  • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia – (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Ośrodek Sportu),
  • dodatkowymi zajęciami w trakcie studiów (zaświadczenie o odbyciu stażu, nadprogramowe praktyki, wyjeździe np. w ramach programu ERASMUS),
  • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego).

Wykaz osiągnieć oraz potwierdzenia należy przesłać na adres: Malgorzata.Pachura@polsl.pl co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną obroną.

Brak tych informacji spowoduje, że nie będą one ujęte w suplemencie.