Nasze studia, Twój sukces!

Wzorce i Dokumenty

EN_PL_z1_p_mt_6_podanie_wniosek_odwolanie      *podania proszę składać bezpośrednio u pracowników BOS

p_mt_1_proces_dyplomowania
p_mt_2_praktyki
p_mt_3_dokumentacja_prowadzacego_zajecia_dydaktyczne
p_mt_4_proces_wyorbu_sepcjalnosci
p_mt_5_przepisywanie_ocen_koncowych
p_mt_6_rozpatrywanie_podan_wnioskow_odowlan_do_dziekana
p_mt_7_przedmioty_moduly_wynieralne
z1_p_mt_1_formularz_tematu_pracy_dyplomowej
z1_p_mt_3_lista_obecnosci_katalog_ocen_czastkowych
z1_p_mt_3_lista_obecnosci_katalog_ocen_czastkowych – Excel
z1_p_mt_4_oswiadczenie_wybor_specjalnosci
z1_p_mt_7_raport_dot_wyboru_przedmiotow
z1_wkjk_mt
z2_p_mt_1_wzor_karty_konsultacji
z2_p_mt_3_ katalog_ocen_koncowych
z3_p_mt_1_formularz_recenzji_pracy_dyplomowej
z3_p_mt_2_wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_odbycie_praktyki_produkcyjnej
z3_p_mt_3_formularz_potwierdzenia_szkolenia_BHP
z4_p_mt_1_formularz_oceny_projektu_inżynierskiego
z4_p_mt_3_informacja_o_nieobecnosciach
z5_p_mt_1_oswiadczenie_studenta_o_samodzielnym_wykonaniu_pracy
z5_p_mt_3_formularz_zastepstw_i_odrabiania_zajec
z6_p_mt_1_wzor_strony_tytulowej_pracy
z6_p_mt_3_sprawozdania_z_działalnosci_skn
z7_p_mt_1_oswiadczenie_studenta_dot_praw_autorskich
z7_p_mt_3_zgloszenie_wyjazdu_w_ramach_zajec_dydaktycznych
wniosek o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (załącznik D)
wniosek o sporządzenie i wydanie odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (załącznik E)