Nasze studia, Twój sukces!

Biuro Dziekana

Biuro Dziekana

mgr inż. Barbara Ćwiok – Kierownik Biura Dziekana
nr telefonu 032 237 14 21
e-mail: rmt@polsl.pl
nr pokoju 39

mgr inż. Katarzyna Przełożny – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 21
nr pokoju 39

mgr inż. Katarzyna Tańska – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 20
nr pokoju 39

lic. Lidia Czapkiewicz – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 22
nr pokoju 41

mgr Agnieszka Sobota – Biuro Dziekana
Administracja Obiektu
nr telefonu 032 237 22 06
nr pokoju 174

mgr Aleksandra Dworakowska – Biuro Dziekana
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju
nr telefonu 032 237 24 33
nr pokoju 38

mgr inż. Magdalena Zorychta – Biuro Dziekana
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju
nr telefonu 032 237 14 20
nr pokoju 173

lic. Monika Suchy – Biuro Dziekana
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju
nr telefonu 032 237 14 20
nr pokoju 173

mgr Małgorzata Jamka – Biuro Dziekana
Tytuł i stopnie naukowe oraz studia doktoranckie
nr telefonu 032 237 22 69
nr pokoju 175

mgr inż. Grzegorz Krawczyk – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 29 26
nr pokoju 41

Henryk Poloczek – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 29 26
nr pokoju 41