Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć dydaktycznych 13.05.2021

OGŁOSZENIE

Na prośbę Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

w związku z odbywającymi się IGRAMI’2021

ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów wszystkich rodzajów i kierunków studiów,

realizujących zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

w dniu 13.05.2021 r. (czwartek)

w godzinach od 08.00 do 21.00.