Our studies, Your Success!

Dean’s office

mgr inż. Barbara Ćwiok – Dean’s office manager
phone 032 237 14 21
e-mail: rmt@polsl.pl
room 39

mgr inż. Katarzyna Przełożny – Dean’s office
phone 032 237 24 21
room 39

mgr inż. Katarzyna Tańska – Dean’s office
phone 032 237 24 20
room 39

lic. Lidia Czapkiewicz – Dean’s office
phone 032 237 24 22
room 41

mgr Agnieszka Sobota – Dean’s office
Administracja Obiektu
phone 032 237 22 06
room 28

mgr Aleksandra Dworakowska – Dean’s office
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju
phone 032 237 24 33
room 38

mgr Małgorzata Jamka – Dean’s office
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju
Tytuł i stopnie naukowe oraz studia doktoranckie
phone 032 237 22 69
e-mail: rmt.pdn@polsl.pl
room 35

mgr inż. Grzegorz Krawczyk – Dean’s office
phone 032 237 29 26
room 41

Henryk Poloczek – Dean’s office
phone 032 237 29 26
room 41