Nasze studia, Twój sukces!

Zmarł Doc. dr inż. Zdzisław JASKÓŁA.

31.03.2018 zmarł emerytowany, bardzo zasłużony nauczyciel akademicki i wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej, Doc. dr inż. Zdzisław JASKÓŁA. Urodzony w r. 1930 w Katowicach. Studiował na Wydz. Mechanicznym Politechniki Śląskiej, dyplom uzyskał w 1956 r. W latach 1955-1962 pracował jako konstruktor w przemyśle. Od 1962 był starszym asystentem w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn, gdzie w roku 1966 obronił doktorat (promotor prof. Janusz Dietrych). Od 1971 r. pracował jako docent, a w latach 1973-1975 był kierownikiem studiów wieczorowych na Wydziale Mechanicznym Energetycznym. W latach 1977-1979 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn, a w latach 1980-1984 zastępcy dyrektora oraz po. dyrektora w Instytucie Kotłów, Siłowni Cieplnych i Jądrowych, następnie w Zespole Podstaw Konstrukcji Maszyn Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Był prodziekanem na Wydziale Mechanicznym Energetycznym w latach 1987/88÷1989/90.

Zajmował się diagnostyką maszyn, badaniem przekładni zębatych, w tym metodami akustycznymi. Był promotorem ośmiu przewodów doktorskich. Był dyrektorem energetyki II stopnia. W latach 1978-1980 był członkiem Komitetów PAN: Akustyki oraz Naukoznawstwa. W latach 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Katowicach. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem “Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”.

 

Był wykładowcą, który cieszył się dużą sympatią studentów, naukowcem, z którego inspiracji powstało wiele interesujących prac badawczych, organizatorem pracy dydaktycznej, a przede wszystkim tym, na kim zawsze można było polegać. Był po prostu dobrym, spolegliwym człowiekiem.

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele Mariackim w Katowicach w sobotę, 07.04.2018, o 11:00.