Nasze studia, Twój sukces!

Zdalne zajęcia – ważne informacje.

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

 

Zgodnie z zarządzeniem 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej, zajęcia od dnia 12.03 do 25.03 zostają zawieszone. Uprzejmie Państwa proszę o zastosowanie się do zaleceń przekazywanych poprzez portale uczelniane i samorządowe i w tym czasie nieuczestniczenie w zgromadzeniach.

Ponieważ aktualna sytuacja może wymagać wydłużenia roku akademickiego i prowadzenia zajęć w lipcu i sierpniu, chcielibyśmy jak najbardziej zminimalizować jej skutki. Duża część zajęć będzie mogła być przeprowadzona w trybie zdalnej edukacji. Bardzo Państwa proszę o jak najszybsze zarejestrowanie się na Platformie Zdalnej Edukacji, jeżeli jeszcze tego Państwo nie zrobili. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy realizować wybrane zajęcia i zaliczać je za pomocą tej platformy. Po przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będą Państwo uczestniczyli w tych zajęciach (będą one zblokowane), które wymagają obecności w laboratoriach i na Uczelni.

W poniedziałek 16.03.2020 o godz. 8.00 zostanie opublikowany wykaz zajęć dla każdego kierunku, które będą prowadzone w trybie zdalnej edukacji do dnia 25.03.2020.

Do każdych zajęć, prowadzonych w trybie zdalnym, otrzymają Państwo materiały dydaktyczne, zadania do wykonania, harmonogram realizacji zadań i ich przesłania prowadzącym oraz informację o sposobie zaliczania i kontaktu z prowadzącymi i wyznaczonym czasie konsultacji.

Bardzo Państwa proszę o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału MT. Proszę także, abyśmy wykorzystali ten czas do nauki i zaliczenia części przedmiotów, co pozwoli na nam na przywrócenie regularnego funkcjonowania w najbliższych miesiącach.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Wydziałem MT, lub bezpośrednio ze mną.

 

Z poważaniem

Anna Timofiejczuk
Dziekan
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska
anna.timofiejczuk@polsl.pl