Nasze studia, Twój sukces!

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 251
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie godzin rektorskich
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustanawia się w dniu 19 listopada br. od godziny 13.00 godziny rektorskie
w celu umożliwienia wspólnocie Uczelni udziału
w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Politechnika Śląska dla Niepodległej”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.