Nasze studia, Twój sukces!

Zaległe szkolenie BHP

Inspektorat BHP przesyła prezentację odnośnie sposobu logowania na Platformie Zdalnej Edukacji, a także klucze dostępu dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia w wyznaczonym terminie.
Studenci mają czas na zapoznanie się ze szkoleniem oraz zaliczenie testu od 1 marca do 31 marca 2021 r.

 

SZKOLENIE – DOKUMENT DO POBRANIA

 

KIERUNKI W JĘZYKU POLSKIM2021#bhpZS
KIERUNKI W JĘZYKU ANGIELSKIM2021bhp#ZSN