Nasze studia, Twój sukces!

XV edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.
Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.