Nasze studia, Twój sukces!

wybór specjalności – studia niestacjonarne I stopnia

Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego, studiów niestacjonarnych I stopnia (semestr VI), proszeni są o zgłoszenie się w dniu 14.06.2019 r. (piątek) w sali 36 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
w celu dokonania wyboru specjalności, w zakresie której będzie realizowany projekt inżynierski.

– kierunek Mechanika i Budowa Maszyn o godzinie 15:20
ZMB – Budowa i Eksploatacja Maszyn;
ZMC – Materiały inżynierskie i technologie procesów materiałowych

– kierunek Automatyka i Robotyka o godzinie 15:40
ZAB – Budowa i Eksploatacja Maszyn;
ZMC – Materiały inżynierskie i technologie procesów materiałowych

Obecność obowiązkowa!