Nasze studia, Twój sukces!

Wybór specjalności – studia niestacjonarne II stopnia

Uprzejmie informuję, że w dniu 01.03.2019 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w sali 36, odbędzie się spotkanie dla studentów (semestr I) studiów niestacjonarnych II-go stopnia w roku akademickim 2018/2019, dotyczące wyboru specjalności, w godzinach:

 

15:10 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

15:30 kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

15:50 kierunek Automatyka i Robotyka

 

Proponowane specjalności na poszczególnych kierunkach:

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne II stopnia

• ZZ1 Organizacja produkcji (RMT2)

• ZZ2 Jakość i bezpieczeństwo produkcji (RMT1)

 

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia niestacjonarne II stopnia

• MB2 Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn (RMT6)

• MB5 Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (RMT7)

• MB6 Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (RMT2)

• MC6 Technologie spawalnicze (RMT5)

 

Kierunek Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne II stopnia

• AB3 Modelowanie komputerowe układów i procesów (RMT4)

• AC4 Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (RMT2)

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA