Nasze studia, Twój sukces!

Wybór jednostki – projekt inżynierski

Ogłoszenie

 

 

         Wybór jednostki, w której będzie realizowany projekt inżynierski umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału w dniach:

 

28 maja 2019r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

1245 – Automatyka i Robotyka

1315 – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

31 maja 2019r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

930 – Mechanika i Budowa Maszyn

1000 – Mechatronika

 

dla studentów sem. VI roku akademickiego 2018/2019 studiów stacjonarnych I –go stopnia.

         Obecność obowiązkowa.