Nasze studia, Twój sukces!

WYBÓR JEDNOSTKI na Projekt Inżynierski – studia I stopnia

Wybór jednostki, w której będzie realizowany projekt inżynierski umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału
w dniu 12 czerwca 2017 r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

08.00 – Mechanika i Budowa Maszyn

08.20 – Mechatronika

10.15 – Zarządzania i Inżynieria Produkcji

12.30 – Automatyka i Robotyka

dla studentów semestru VI, roku akademickiego 2016/2017, studiów stacjonarnych I –go stopnia.

Obecność obowiązkowa!

Osoby nieobecne tracą możliwość wyboru jednostki dyplomowania (Instytutu, Katedry) i zostaną przydzielone na miejsce pozostałe po wyborze.