Nasze studia, Twój sukces!

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!

W dniu 5.11.2019 r. Władze Wydziału i Dyrekcja Szkoły podpisały porozumienie o objęciu patronatem naukowym uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. Celem porozumienia jest promocja kształcenia technicznego, możliwość korzystania z bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego, możliwość przeprowadzania zajęć na Politechnice Śląskiej. Szkołę reprezentowała Pani Wicedyrektor mgr Agnieszka Solecka, natomiast Wydział Pan Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ.