Nasze studia, Twój sukces!

Wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń z zakresu modelowania i zastosowania technologii przyrostowych.

26.05.2017 –  FCA Poland (Tychy) –Wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń z zakresu modelowania i zastosowania technologii przyrostowych.

Szkolenia zorganizowane były przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, a kursy przeprowadzili pracownicy Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Na spotkaniu z przedstawicielami FCA Poland prowadzone były rozmowy o dalszych szkoleniach pracowników, pracach dyplomowych, stażach i współpracy w zakresie wdrażania nowych technologii. Certyfikaty wręczała Pani Małgorzata Rąb z Biura Karier Studenckich i Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno Gospodarczym Wydziału MT Damian Gąsiorek.