Nasze studia, Twój sukces!

WAŻNE SZKOLENIA BHP

Inspektorat BHP przedstawia instrukcję do szkolenia bhp, studentów poprzez Platformę Zdalnej Edukacji oraz hasła dostępu do tej platformy. (linki poniżej)
Podstawą zaliczenia będą listy osób wygenerowane i przesłane  po zakończeniu szkolenia tj. po 31.01.2019 r.

Termin rozpoczęcia szkoleń na Platformie to 05.11.2018r.

Instrukcja szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Hasła dostępu do Platformy Zdalnej Edukacji.