Nasze studia, Twój sukces!

Umowa z Lincoln Electric Bester

Dzisiaj, tj. 20.11.2018, miało miejsce podpisanie Umowy o Współpracy między naszym Wydziałem a firmą Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest w szczególności udzielenie Uczelni przez Lincoln wsparcia przy unowocześnianiu (używanych przez Uczelnię w celach edukacyjnych) urządzeń i materiałów spawalniczych, a także przekazanie Uczelni specjalistycznej wiedzy branżowej w celu udoskonalenia programu szkoleniowego przeznaczonego do nauki dla studentów Uczelni, w zamian za co Uczelnia będzie korzystać z urządzeń i materiałów spawalniczych przekazanych jej przez Lincoln.


W spotkaniu udział brali przedstawiciele firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.:  Łukasz Jałmużna – Commercial Director Eastern Europe, Dariusz Baluch – Sales Development Director Eastern Europe, Piotr Gorzela – Application Team Manager Eastern Europe, Marcin Stankowski – Marketing Specialist, ze strony Uczelni: Dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ, Kierownik Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Jacek Górka prof. PŚ, Z-ca Kierownika Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Aleksander Lisiecki.

Serdecznie gratulujemy!