Nasze studia, Twój sukces!

Szkolenie BHP

Inspektorat BHP informuje, że uruchomiony zostanie dodatkowy termin szkolenia w okresie od 18.02.2019-28.02.2019 dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP poprzez Platformę Zdalnej Edukacji lub do testu nie przystąpiły.

Instrukcja szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Hasła dostępu do Platformy Zdalnej Edukacji.