Nasze studia, Twój sukces!

Szkolenie BHP na Platformie Zdalnej Edukacji

W dniu 2 marca zostało uruchomione szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Śląskiej w semestrze letnim.
Inspektorat BHP przesyła hasła dla studentów oraz prezentację z informacją o sposobie logowania na Platformie Zdalnej Edukacji.
Studenci mają czas na zapoznanie się ze szkoleniem i zaliczenie testu: od 2 marca do 20 kwietnia 2020r.

Prezentacja dla studentów – szkolenie bhp