Nasze studia, Twój sukces!

Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim

1 marca uruchomiono szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Śląskiej w semestrze letnim.

Inspektorat BHP przesyła klucze dostępu dla studentów oraz prezentację z informacją o sposobie logowania na Platformie Zdalnej Edukacji.

Studenci mają czas na zapoznanie się ze szkoleniem i zaliczeniem testu od 1 marca do 31 marca 2021 r.

SZKOLENIE WSTĘPNE – DOKUMENT DO POBRANIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA – KLUCZE DOSTĘPU

 

RMT

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

2021bhp#AIROB

AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS

EN2021bhp#ACR

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

2021bhp#MBM

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne)

20201hp#MBMD

MECHATRONICS

EN2021bhp#M

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

2021bhp#ZIIP

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA – KLUCZE DOSTĘPU

 

RMT

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

2021bhp#AIROBN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

2021bhp#MBMN

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

2021bhp#ZIIPN