Nasze studia, Twój sukces!

Świąteczne Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego-Technologicznego.

20.12.2017 – Świąteczne (ostatnie w tym roku) Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego-Technologicznego.