Nasze studia, Twój sukces!

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 proszeni są o zapoznanie się z tym wpisem:

http://mt.polsl.pl/kafelka/stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/