Nasze studia, Twój sukces!

STYPENDIA – ważne informacje i terminy!

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na semestr. Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych (średnia za siódmy semestr), studenci, którzy chcą przedłużyć w/w stypendium składają wniosek o przedłużenie tego stypendium, natomiast studenci semestru trzeciego studiów II-go stopnia składają nowy wniosek ze średnią za I i II semestr. Nowa lista rankingowa będzie utworzona w marcu.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2018 r.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia i pobierali stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na studiach I-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych.

Termin złożenia wniosku – do 05.03.2018 r.

Wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy również składać do dnia 05.03.2018 r. Studenci, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji winni dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z akademika lub umowę najmu.

Druki wniosków znajdują się na stronie Wydziału www.mt.polsl.pl w zakładce: Biuro Obsługi Studenta.

Wnioski o stypendia można składać w Biurze Obsługi Studenta od dnia 19.02.2018 r.