Nasze studia, Twój sukces!

Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów 2020/2021

Studenci, którzy są zainteresowani uzyskaniem stypendium za znaczące osiągnięcia, przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, proszeni są o zapoznanie się z wymaganą procedurą ubiegania się o stypendium oraz przygotowanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do Centrum Obsługi Studiów, na adres RD1@polsl.pl, do dnia 9 października 2020 roku. O dalszych etapach składania wniosku student zostanie poinformowany mailowo (należy korzystać z adresu e-mail w domenie student.polsl.pl).

W razie pytań proszę kontaktować się z Centrum Obsługi Studiów z użyciem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: RD1@posl.pl lub telefonicznie 32 237 22 75.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: