Nasze studia, Twój sukces!

Status zabezpieczeń COVID-19

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
 
W związku z bardzo licznymi potwierdzeniami zakażeniem COVID-19 wśród Studentów oraz kwarantanną Nauczycieli akademickich i całych grup studenckich jesteśmy w ostatnim czasie zmuszani do ciągłej zmiany rozkładu zajęć z zajęć kontaktowych na zdalne dla wybranych grup studenckich. Ponieważ liczba takich przypadków ciągle wzrasta zmiany w rozkładzie zajęć bardzo destabilizują proces nauczania i powodują to, że nie są Państwo często w stanie uczestniczyć w zajęciach, nie ze swojej winy.
 
W związku z tym, aby unormować naszą sytuację na Wydziale MT, jednocześnie nie obniżać standardów nauczania i umożliwić wszystkim Studentom i Nauczycielom Akademickim udział w zajęciach podjęłam decyzję o:
 
Zmianie trybu realizacji zajęć z prowadzenia zajęć w formie hybrydowej (kontaktowej i zdalnej) na tryb całkowicie zdalny dla wszystkich kierunków i rodzajów studiów. Decyzja ta obowiązuje od dnia 17.10.2020 (sobota) do odwołania. Dotyczy to także zajęć prowadzonych w trybie PBL na terenie Wydziału MT i w pomieszczeniach, które Wydział MT wynajmuje w innych budynkach na cele dydaktyczne.
 
O decyzji został powiadomiony JM Rektor Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Studiów.
 
Jednocześnie informuję, że dostęp do infrastruktury i budynków Wydziału MT jest nieograniczony dla Pracowników, Doktorantów i Studentów przy zachowaniu standardów higieny właściwych dla danego poziomu alarmowego ogłoszonego na Uczelni i na Wydziale. Studenci, Doktoranci i Pracownicy realizujący swoje prace i badania w laboratoriach Wydziału MT w ramach prac i projektów proszeni są o przestrzeganie obowiązujących zasad. Zgodnie z wymogami SANEPIDu w każdej jednostce Wydziału rejestrowane będą osoby przebywające na terenie Wydziału.
 
Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę w tym trudnym dla nasz wszystkich czasie
Życzę Państwu dużo zdrowia i mimo wielu trudności, realizacji Państwa planów i projektów.
 
Z poważaniem
Anna Timofiejczuk