Nasze studia, Twój sukces!

Spotkanie w ramach projektu POWER

W dniu 27 czerwca br. odbyło się w Katedrze Odlewnictwa kolejne spotkanie w ramach projektu dydaktycznego prowadzonego przez pracowników Katedry, GIG i KSSE pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej” FSD-2/RMT0/2018 (10/990/FSD18/0103). Wzięli w nim udział eksperci opracowujący nowe programy nauczania w zawodach górniczych i hutniczych/odlewniczych oraz prowadzący pilotaż kształcenia dualnego szkoła-pracodawca. Celem projektu jest reaktywacja kształcenia na poziomie szkół branżowych I i II stopnia (szkoła zawodowa i technikum) z udziałem pracodawców w oparciu o nowoopracowane programy nauczania. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z działalnością naukową Katedry Odlewnictwa oraz jej wyposażeniem badawczym a także Laboratorium Naukowo-Dydaktycznym Nanotechnologii i Technologii Materiałowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.