Nasze studia, Twój sukces!

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z póź. zm. 926)

Dokumenty przyjmowane są od dnia 07.05.2018 r. do dnia 09.06.2018 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów w dniu 19.06.2018 r. (data zostanie potwierdzona).

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne I stopnia na kierunku MiBM trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.
W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle.
Zajęcia na uczelni odbywają się w miesiącach X-XII (semestr zimowy) oraz III-V (semestr letni).
W miesiącach I-II oraz VI-IX studenci odbywają staże przemysłowe.
Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.