Nasze studia, Twój sukces!

Projekty stażowe POWER

Zapraszamy do udziału w projektach:

Rozwój kompetencji studentów Wydziału MT odpowiedzią na potrzeby branży Automotive – MOTOKADRA

www.motokadra.polsl.pl

 

Doświadczony Absolwent Mechatroniki, Automatyki i Robotyki oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji – DAMAZ

www.damaz.polsl.pl

 

Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0 – DAMIBM

www.damibm.polsl.pl

 

Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0

www.materstaze.polsl.pl

 

Projekty zakładają m.in. realizację wysokiej jakości staży w celu nabycia i podniesienia kompetencji zawodowych, interpersonalnych, komunikacyjnych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z doświadczeniem uzyskanym w przemyśle oraz umożliwienie absolwentom płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.