Nasze studia, Twój sukces!

Pozytywna ocena akredytacyjna dwóch kierunków.

Polska Komisja Akredytacyjna wydała POZYTYWNĄ ocenę w sprawie oceny programowej na kierunkach: Inżynieria Materiałowa oraz Mechatronika.