Nasze studia, Twój sukces!

Podział na grupy językowe dla studentów studiów stacjonarnych.

Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych informuje, że podziały na grupy językowe dla studentów studiów stacjonarnych odbędą się w salach Studium  na Wydziale Górnictwa i Geologii w następujących terminach:

podzial