Nasze studia, Twój sukces!

podpisanie listu intencyjnego w ramach projektu POWER

Udział Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Katedry Odlewnictwa w kształceniu dualnym na poziomie szkolnictwa średniego zawodowego.

W dniu 5.07 br. w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu POWER pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”, realizowanego wspólnie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej i pracowników Katedry Odlewnictwa, Główny Instytut Górnictwa oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Pilotaż będzie przeprowadzony w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie przy współudziale KGHM Polska Miedź. W roku szkolnym 2018/2019 modelowy program praktycznej nauki zawodu będą realizować uczniowie klas I i II 4-letniego technikum w realnych warunkach pracy, czyli u pracodawcy. Pozwoli to zweryfikować, czy wszystkie elementy programu będą mogły być stosowane w praktyce szkolnej i wdrożone do systemu kształcenia na poziomie rozwiązań systemowych.

List intencyjny w obecności Urszuli Bauer, śląskiego kuratora oświaty, Romana Kowalczyka dolnośląskiego kuratora oświaty oraz przedstawicieli GIG (Szymon Łagosz kierownik projektu) i Politechniki Śląskiej (Jan Szajnar koordynator projektu w PŚ) podpisali: dr Janusz Michałek, prezes Zarządu KSSE, dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Zarządu KSSE, Stefania Kramarzewska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie oraz Jarosław Dudkowiak starosta głogowski, a także Marta Kieruzal, dyrektor Departamentu HR KGHM Polska Miedź i Tomasz Maciejowski dyrektor naczelny administracji KGHM Polska Miedź.

Źrodło: KSSE