Nasze studia, Twój sukces!

ogłoszenie – Edual2020

IV konferencja EDUAL współfinansowana była z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr DNK/SP/465666/2020 z dnia 21.05.2020 r.