Nasze studia, Twój sukces!

Laureaci Złotej Kredy 2017

Konkurs Złotej Kredy dla Najlepszego Dydaktyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2016/2017 rozstrzygnięty!

Nasi laureaci:
dr hab. inż. Józef Stabik, prof. Pol. Śl. w kategorii profesor
dr inż. Adam Zarychta w kategorii adiunkt
mgr inż. Magdalena Zorychta w kategorii doktorant

Konkurs, jak co roku organizował Samorząd Studencki MT.
Serdecznie gratulujemy!  Jesteśmy z Was dumni!