Nasze studia, Twój sukces!

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017 na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) promującego prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane w Politechnice Śląskiej, związane tematycznie z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy grupy FCA działające w Polsce. Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną Bielsko- Biała. Nagrody w konkursie są współfinansowane przez polskie spółki grupy FCA: FCA Poland S.A., FCA Powertrain Sp. z o.o., Magnetti Marelli, Teksid Iron Poland Sp z o.o.

Celem konkursu jest promowanie prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych związanych tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.

Ocena prac złożonych na konkurs będzie uwzględniała zarówno poziom pracy jak i zgodność z tematami podanymi przez firmy z grupy FCA.

Dla autorów wyróżniających się prac polskie spółki grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ufundowały 6 stypendiów. Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału.

Termin składania kompletnych wniosków: 30.09.2017 r.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe i doktorskie obronione w okresie 1.07.2016 – 18.07.2017 r.

Tematy prac na rok 2017

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, Tel/fax: (32) 237 1944.

Wzór wniosku do konkursu o nagrodę FCA