Nasze studia, Twój sukces!

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU

MIASTO: Gliwice

INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Technologicznego

STANOWISKO: Kierownik projektu

PROJEKT:   Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej –

odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0

DATA OGŁOSZENIA: 12.10.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.10.2017

Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na wymienionym stanowisku

 • nadzór nad realizacją projektu, w tym uaktualnianie wniosków , opisy części merytorycznej, przygotowywanie danych do harmonogramów transz
 • zatwierdzanie wszystkich dokumentów finansowych związanych z projektem
 • konsultacje z partnerem ponadnarodowym; zatwierdzanie dokumentów wynikających z konsultacji

Wymagania

 • wyższe wykształcenie,
 • 5 lat stażu pracy,
 • doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych lub posiadanie odpowiednich uprawnień.

Pożądane cechy osobiste kandydata

 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • zaangażowanie w pracy,
 • wysoka kultura osobista

Umiejętności kandydata

 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów w ramach POKL,
 • umiejętność przygotowywania harmonogramu projektu i obsługi generatora wniosków oraz wniosków o płatność,
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników, w tym delegowanie uprawnień, motywowanie,
 • wysokie zdolności interpersonalne,
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowanie decyzji,
 • umiejętność pracy pod presją i odporność na stres,
 • dobra organizacja czasu pracy własnej i innych, kontrolowanie i rozliczanie z powierzonych zadań
 • Rodzaj i wymiar umowy o pracę
 • umowy o pracę – dodatek specjalny.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A/p.39, 44-100 Gliwice.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.09.2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 2 dni od daty ogłoszenia wyników.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Regulaminie Zatrudniania Pracowników w Projekcie