Nasze studia, Twój sukces!

Rekrutacja

REKRUTACJA:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pokój nr 38
dyżur telefoniczny (7:00-15:00)
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

 

Godziny pracy – przyjmowanie dokumentów (pokój 37, parter wydziału MT):

09.07.2019 r. w godzinach: 12.00 – 15.00
10.07.2019 r. w godzinach: 09.00 – 17.00
11.07.2019 r. w godzinach: 09.00 – 15.00
12.07.2019 r. w godzinach: 12.00 – 15.00
15.07.2019 r. w godzinach: 10.00 – 16.00
16.07.2019 r. w godzinach: 10.00 – 15.00
17.07.2019 r. w godzinach: 12.00 – 16.00
18.07.2019 r. w godzinach: 10.00 – 15.00

*


WAŻNE – dotyczy braku numeru dyplomu i daty wydania w kwestionariuszu osobowym:
” w miejsce numeru dyplomu proszę wpisać dowolny numer (np. 0) natomiast w miejscu daty wydania dyplomu – datę egzaminu dyplomowego”

WYNIKI REKRUTACJI