Nasze studia, Twój sukces!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pokój nr 38
dyżur telefoniczny (7:00-15:00)
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

 

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej (pokój 37, parter wydziału MT):

Środa20.02.201912.00 – 15.00
Czwartek21.02.201910.00 – 15.00

*ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów, przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.


WAŻNE – dotyczy braku numeru dyplomu i daty wydania w kwestionariuszu osobowym:
” w miejsce numeru dyplomu proszę wpisać dowolny numer (np. 0) natomiast w miejscu daty wydania dyplomu – datę egzaminu dyplomowego”

WYNIKI REKRUTACJI