Nasze studia, Twój sukces!

Wybór specjalności – studia niestacjonarne II stopnia sem. I (LETNI)

Uprzejmie informuję, że w dniu 03.03.2017 r. w sali 36 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, odbędzie się spotkanie dla studentów (semestr I) studiów niestacjonarnych II-go stopnia w roku akademickim 2016/2017, dotyczące wyboru specjalności, w godzinach:

15:15 kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
15:45 kierunek Automatyka i Robotyka
16:05 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Proponowane specjalności na poszczególnych kierunkach:
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
•       MB2 Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn (RMT6)
•       MB5 Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (RMT7)
•       MB6 Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (RMT2)
•       MC4 Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (RMT3)
•       MC6 Technologie spawalnicze (RMT5)
Kierunek Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
•       AB3 Modelowanie komputerowe układów i procesów (RMT4)
•       AC4 Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (RMT2)
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
•       ZZ1 Organizacja produkcji (RMT2)
•       ZZ2 Jakość i bezpieczeństwo produkcji (RMT1)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA