Nasze studia, Twój sukces!

WYBÓR JEDNOSTKI na Projekt Inżynierski – studia I stopnia

Wybór jednostki wewnętrznej Wydziału, w której będzie realizowany projekt inżynierski umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera,
dla studentów semestru VI studiów stacjonarnych I–go stopnia w roku akademickim 2017/2018,
odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału w dniach:

 

18 czerwca 2018 r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

11.45 – Mechanika i Budowa Maszyn

19 czerwca 2018 r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

11.45 – Automatyka i Robotyka

13.15 – Mechatronika

 

Obecność obowiązkowa!

 

Osoby nieobecne tracą możliwość wyboru jednostki dyplomowania (Instytutu, Katedry) i zostaną przydzielone na miejsce pozostałe po wyborze.