Nasze studia, Twój sukces!

WARUNKI wydania DYPLOMU

Uwaga Studenci,

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych semestru dyplomowego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uczelnia pobiera następujące wysokości opłat za wydanie:

 • dyplomu ukończenia studiów wraz z 2 odpisami + a/a          60 zł
 • za dodatkowy odpis w tłumaczeniu na język obcy                 40 zł

 

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie:

 • w Jednostce Wewnętrznej Wydziału: 4 jednakowych zdjęć (z odpisem w języku obcym, 5 zdjęć) w stroju wizytowym (panowie: marynarka, koszula, krawat) o formacie 4,5 X 6,5 cm. Zdjęcia proszę podpisać ołówkiem!;
 • w Biurze Obsługi Studenta: uzupełnionej Karty Obiegowej, wypełnionej deklaracji Udziału w Badaniu Losów Absolwentów Politechniki Śląskiej, do pobrania na stronie https://sots.polsl.pl/student/ (w przypadku braku zgody na badanie, Kartę Obiegową i deklarację odbiera się w Biurze Obsługi Studenta) oraz kwestionariusza ankiety badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej.

Na wniosek absolwenta (formularz na stronie internetowej http://www.mt.polsl.pl) uczelnia wydaje dodatkowy odpis w tłumaczeniu na jeden język obcy: angielski lub niemiecki (na wniosku proszę zaznaczyć w jakim języku ma zostać przygotowany odpis) oraz jeden odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu tylko na język angielski (formularz na stronie internetowej http://www.mt.polsl.pl).

Wniosek wraz z dowodem wpłaty za wydanie odpisu w języku obcym, wraz z 1 dodatkowym zdjęciem należy złożyć z dokumentami składanymi przed obroną.

Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

 • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego),
 • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie kierującego pracą dyplomową/projektem inżynierskim),
 • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
 • udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
 • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia – (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Ośrodek Sportu),
 • dodatkowymi zajęciami w trakcie studiów (zaświadczenie o odbyciu stażu, praktyki, wyjeździe np. w ramach programu ERASMUS),
 • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego).

 

Potwierdzenia należy złożyć przed egzaminem dyplomowym w Biurze Obsługi Studenta (pokój numer 32).

Brak tych informacji spowoduje, że nie będą one ujęte w suplemencie.

Dyplom ukończenia studiów należy odebrać osobiście.

Informuję, że na uroczystości wręczenia dyplomów wydawane są tylko oryginały dyplomu, osobom, które odpowiednio wcześniej (nie w dniu uroczystości) dopełniły w Biurze Obsługi Studenta wszystkich formalności związanych z wydaniem dyplomu (zwrot Karty Obiegowej, złożenie wypełnionego formularza deklaracji badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej, złożenie podpisów w Księgach Dyplomowych oraz na dyplomie).