Nasze studia, Twój sukces!

Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który realizuje na bieżąco tok studiów oraz wykazuje się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi oraz sportowymi. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (Zał. nr 4 i Zał. nr 10) student składa w dziekanacie w terminie do dnia 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2019 r.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o RODO, informacje dotyczące przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
będą dostępne od dnia 20.11.2018 r. w pokoju 175 (BOS – Sprawy socjalno-bytowe).

 

 

zalaczniki

  1. WNIOSEK o przyznanie stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów
  2. WNIOSEK o przyznanie stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów
  3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW