Nasze studia, Twój sukces!

Skład Wydziałowej Komisji ds. SZJK

W ramach Komisji jako przedstawiciele jednostek biorą udział:

Dr inż. Marta Dudek-Burlikowska, przewodnicząca (RMT1)
Dr inż. Aneta Kania, (RMT1)
Dr inż. Anna Kloc-Ptaszna (RMT1)
Dr inż. Agnieszka Sękala (RMT2)
Dr inż. Grzegorz Gołda (RMT2)
Dr inż. Zdzisław Rak  (RMT3)
Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz (RMT4)
Dr inż. Aleksander Lisiecki (RMT5)
Dr inż. Krzysztof Ciupke  (RMT6)
Dr inż. Krzysztof Lehrich (RMT7)
Dr inż. Czesław Baron  (RMT8)
Mgr inż. Małgorzata Pachura (RMT0)
Mgr inż. Anna Kiljan – przedstawiciel doktorantów
Jacek Pietrasina – przedstawiciel studentów