Nasze studia, Twój sukces!

Regulamin praktyk studenckich

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/08/09

Postanowienia ogólne
Organizacja praktyk
Warunki zaliczenia praktyki
Zasady wynagradzania Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich oraz Wydziałowych Opiekunów Praktyk Studenckich
Postanowienia końcowe

Załączniki