Nasze studia, Twój sukces!

Rada Dziekańska

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
nr telefonu 032 237 24 20, 032 237 14 21
e-mail: rmt.dziekan@polsl.pl
Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju
dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych
dr hab. inż. Wojciech SITEK, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ
Kierownik Biura Dziekana
mgr inż. Barbara Ćwiok
Kierownik Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
prof. dr hab. inż. Jerzy Świder
Kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ
Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Kierownik Katedry Spawalnictwa
dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ
Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ
Kierownik Katedry Budowy Maszyn
prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski
Kierownik Katedry Odlewnictwa
prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
Kierownik Laboratorium Badania Materiałów
dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ
Kierownik Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Grzegorz Matula, prof. PŚ
Przedstawiciel związków zawodowych
dr inż. Zdzisław Rak
Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Tomasz Poloczek
Przedstawiciel samorządu studenckiego
Dawid Więcek
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
Wiktor Pawlik – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Gliwice
Artur Pollak – APAGroup
Henryk Michalik – Michael